`10_jahre

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Jahre zusammen!

facebook twitter linkedin

Ranglisten

M.Szulikowski Anwaltskanzlei ist auf 53. Platz unter mehr als 80 den besten Anwaltskanzleien in Polen, nach dem VIII Ranking, das war von Dziennik Gazeta Prawna organisiert!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących zasadniczych wymagań dla zabawek, prawa zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego, które weszły w życie w lipcu 2015 r., jak również wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

ZASADNICZE WYMAGANIA DLA ZABAWEK:

1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2015 r., poz. 198), na podstawie którego:

 

  • doprecyzowano zasady określające dozwolone zastosowanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość w zabawkach i częściach zabawek wykonanych ze      stali nierdzewnej oraz w częściach zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego poprzez wskazanie, że dotyczy to zabawek i części zabawek wykonanych ze stali nierdzewnej oraz części zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego;

Więcej:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących  rzeczy znalezionych, prawa budowlanego oraz działalności leczniczej, które weszły w życie w czerwcu 2015 r., a także wybranego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

RZECZY ZNALEZIONE

 21 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), na podstawie której m.in.:

  • wprowadzono nowe przepisy przewidujące zwiększenie ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury, tj. zabytków wpisanych do rejestru, muzealiów w rozumieniu przepisów o muzeach, materiałów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych;


Więcej:

Zapraszamy do zapoznania się z memorandum kancelarii dotyczącym nowych ułatwień w procesie budowlanym.

Nowe ułatwienia w procesie budowlanym

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443, dalej „nowelizacja”). Nowelizacja wprowadziła wiele doniosłych zmian, których celem ma być uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Poniżej omówione zostaną wybrane najważniejsze z nich.

Więcej:

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Read more

I understand