`10_jahre

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Jahre zusammen!

facebook twitter linkedin

Ranglisten

M.Szulikowski Anwaltskanzlei ist auf 53. Platz unter mehr als 80 den besten Anwaltskanzleien in Polen, nach dem VIII Ranking, das war von Dziennik Gazeta Prawna organisiert!

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych
z zakresu regulacji dotyczących prawa pracy, badań lekarskich pracowników, zgłaszania wynalazków
i wzorów użytkowych, ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym i karno-skarbowym, a także pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

PRAWO PRACY

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r., poz. 1662) zmieniające ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), na podstawie których m.in.:

Więcej...

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym rozporządzenia Ministra Skarbu w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - zmiany

W dniu 30 kwietnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2015 r., poz. 531, dalej „Rozporządzenie”). Powodem wydania Rozporządzenia była konieczność dostosowania polskich przepisów do nowych wytycznych przyjętych przez Komisję Europejską odnośnie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Więcej:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich,
nadchodzące ułatwienia

W dniu 9 lipca 2015 r. mija termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich), opublikowanej w Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013 r. (dalej „Dyrektywa”). W związku z powyższym, w chwili obecnej trwają w Radzie Ministrów prace nad ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Więcej...

 

 

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Read more

I understand